Display

ĐÀO TẠO PHA CHẾ

Đào tạo pha chế Pha chế Tổng hợp

Trung tâm Đào tạo pha chế – SPECIALTY VIỆT NAM được thành lập nhằm Đào tạo pha chế và đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực, kỹ năng, sở thích, sự sáng tạo của các cá nhân và tổ chức, cũng như mong muốn có thể tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp với tay nghề và bản thân.

Liên hệ